Projekt výskumu a vývoja APVV

Hodnotenie kvality geografických informácii pre tvorbu environmentálnych rozhodnutí

apvv

Názov projektu: Hodnotenie kvality geografických informácií pre tvorbu environmentálnych rozhodnutí

Číslo projektu APVV-0326-11

Akronym GiQa4Env